Innsikt

Folkefinansiering – en demokratisering av lånemarkedet

Lån har eksistert omtrent like lenge som menneskeheten har eksistert, i ulike former. De siste par hundre år har lån som oftest vært organisert igjennom banker, hvor prinsippet har vært tuftet på at de som har mer penger enn de trenger å bruke, kan sette pengene i banken. Samtidig har de som har muligheter til å sette mer penger i arbeid enn hva de selv har tilgang til, hatt muligheten til å låne pengene. Alt administrert av banken, som har betalt en fast rente på innskudd, lagt på en margin, for så å låne dem ut til de med behov. 

Det har vært et velfungerende system som har holdt hjulene i gang i økonomien verden over. Det har riktignok vært perioder hvor bankene smertefullt har erfart hvor utfordrende det kan være å håndtere risikoen i nedgangstider. Innskuddskundene har krav på sine innskudd pluss rente uavhengig av utviklingen for utlånene. I perioder med mange konkurser kan dette være krevende for bankene. 

For å håndtere denne risikoen har bankene strammet inn sin utlånspolitikk, parallelt med at myndighetene har innført mer rigide regelverk. Konsekvensen av dette er at det er vanskeligere å få lån, spesielt for mindre bedrifter som ikke passer inn i bankenes rammer. Det er her folkefinansiering kommer inn. 

Den teknologiske utviklingen har åpnet enorme muligheter for å nå et vidt publikum på kort tid, og folkefinansiering er bygget som en plattform hvor kapital kan møte kapitalbehov, uten å gå innom bankene og deres rammeverk. Låntaker publiserer låneforespørsler med betingelser som er gjennomførbare, og långiverne velger selv om de ønsker å støtte prosjektet på disse betingelsene. Långiverne tar høyere risiko enn ved å sette pengene i banken, og får til gjengjeld vesentlig høyere avkastning. 

Vår rolle som låneformidler  

Oblinor er registrert hos det norske Finanstilsynet som garanti- og låneformidler, som i praksis betyr at vi har tillatelse til å bistå låntaker og långiverne med å inngå en låneavtale. Prosessen er satt i et system, der lån som formidles først kontrolleres av Oblinor før de publiseres på plattformen. For å begrense risikoen for långiverne krever Oblinor at det stilles sikkerhet for hovedstol og renter. Eksempler på sikkerhet er pant i eiendom, aksjer, kausjon eller en kombinasjon av disse. Et annet krav er at låntaker har tilfredsstillende kredittverdighet. Videre samarbeider Oblinor med en rekke aktører for å forenkle gjennomføringen, samt å sikre partene. Det oppnevnes en sikkerhetsagent som representerer långiverne ovenfor låntaker. En sikkerhetsagent er typisk en advokat som har erfaring med og tillatelse til å håndtere et eventuelt mislighold. Det er også inngått en avtale med Kredinor, som vil innkreve et eventuelt misligholdt lån på vegne av långiverne. BankID benyttes til å forenkle signaturprosessen, og ESPOS Norge AS er betalingsagent med godkjennelse fra Finanstilsynet. Oblinor har utviklet systemet for å skape merverdi for låntakere som søker finansiering, men også for å gi investorer mulighet til å enkelt og trygt investere i lån til prosjekter de ønsker å støtte. 

Hvem passer folkefinansiering for?  

I en verden med lave renter og aksjemarkeder på all-time-high er folkefinansierte lån et godt supplement til annen sparing. Å låne ut penger til prosjekter (prosjektfinansiering) har tradisjonelt vært forbeholdt banker og institusjonelle investorer, men ved hjelp av teknologien folkefinansieringsaktørene bruker, har investeringsbeløpene blitt nedjustert til et nivå som folk flest kan investere i. En annen fordel med folkefinansiering er muligheten til å spre kapitalen på flere lån, som følge av relativt lave minimumsinvesteringer. Dette gjør at man kan diversifisere en portefølje med lån som en del av den totale investeringsporteføljen med aksjer, fond, obligasjoner og banksparing. 

Registrer deg kostnadsfritt og uforpliktende og få tilgang til låneforespørsler løpende. 

Kundeservice

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse.

Registrer deg og få tilgang

Oblinor gir deg nå muligheten til å investere i sikrede lån til norske eiendomsselskaper. Få avkastning på kapitalen, samtidig som du med på å skape både vekst og arbeidsplasser i Norge.
 
✔️Forventet årlig rente på 8-12% 
✔️Spre risiko ved å lage en portefølje
✔️Ingen kostnader for deg som investor