Nyheter

Forslag til rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding)

Folkefinansieringsforordningen gjelder i EU fra 10. november 2021. Nå har verdipapirlovutvalget i NOU 2021:10 fremmet forslag til regler som gjennomfører folkefinansieringsforordningen i norsk rett. I folkefinansieringsforordningen fastsettes et rammeverk for

Les mer

Risiko ved folkefinansiering

Risiko ved folkefinansiering Oblinor er en digital plattform for utlånsvirksomhet. Oblinor fungerer som et bindeledd mellom en långiver og låntaker og legger til rette for at partene kan slutte avtaler

Les mer

Registrer deg og få tilgang

Oblinor gir deg nå muligheten til å investere i sikrede lån til norske eiendomsselskaper. Få avkastning på kapitalen, samtidig som du med på å skape både vekst og arbeidsplasser i Norge.
 
✔️Forventet årlig rente på 8-12% 
✔️Spre risiko ved å lage en portefølje
✔️Ingen kostnader for deg som investor

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse.