Oblinor utvider, og søker kredittanalytiker

8. februar 2022

Oblinor søker kredittanalytiker til oppstart snarest. Grunnet en stor arbeidsmengde er det behov for en ny ressurs med interesse for analyse og tall. I hovedsak skal du innhente informasjon fra kredittforspørsler tilsendt oss, vurdere og verifisere informasjonen, og presentere denne.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • Undersøke og analysere informasjonen
 • Gi interne råd og anbefalinger på bakgrunn av informasjonen
 • Følge opp kunden
 • Presentasjon av analyser og utarbeiding av rapporter
 • Tett samarbeid med daglig leder for innhenting og sammenstilling av informasjon for utarbeidelse av kredittsaker for fremstilling overfor selskapets Kredittkomite
 • Rating av alle engasjement i henhold til intern ratingmodell
 • Anbefale rett sikring av kreditter og risikovurdering i tilfelle sikkerheter må realiseres

Du bør være teoretisk og analytisk anlagt, og ha gode matematiske basisferdigheter, oppdatert på økonomi, politikk og generell samfunnsutvikling.

Kvalifikasjoner:

 • Økonomisk utdannelse på Høyskolenivå (Siv.øk, Finans e.l.)
 • Interesse for finans, kreditt, produkt, lovverk
 • Erfaring fra bank/finans kan vekte positivt
 • Tydelig kommunikasjon og behersker både norsk og engelsk – muntlig og skriftlig

Betingelser:

 • God fastlønn + bonus/opsjon
 • Gratis treningssenter
 • Gratis lunsj

Vi behandler søkere fortløpende.
Søknad skal inneholde:
1. Tekst om hvorfor du er rett kandidat
2. CV
Sendes til: 
Merkes med: Kredittanalytiker

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse.

Registrer deg og få tilgang

Oblinor gir deg nå muligheten til å investere i sikrede lån til norske eiendomsselskaper. Få avkastning på kapitalen, samtidig som du med på å skape både vekst og arbeidsplasser i Norge.
 
✔️Forventet årlig rente på 8-12% 
✔️Spre risiko ved å lage en portefølje
✔️Ingen kostnader for deg som investor