investÉr

Her kan du låne ut kapital mot sikkerhet i eiendom

Vi gir deg muligheten til å bygge din egen utlånsportefølje – du bestemmer selv hvor mye du vil investere, og til hvilke prosjekter

Digital investeringsplattform

Oblinor gjør investering mot selskapsobligasjoner digitale, transparente og tilgjengelige for alle. Plattformen gir uavhengige investorer muligheten til å delta i utlånsvirksomhet til små og mellomstore bedrifter med god sikkerhet, lav sannsynlighet for mislighold, og høy forventet recovery. 

Lån ut inntil

1 000 000 NOK

per år

Historisk rente

9.07 %

per år

Kostnad

0%

for långiver

Hvem kan bli långiver?

Fysiske og juridiske personer:

  • med norsk bankkonto
  • med BankID
  • over 18 år

Slik fungerer det

Oblinor gir bedrifter som er registrert som låntakere adgang til å publisere en godkjent forespørsel om lån på plattformen.

Fysiske og juridiske personer som har registrert seg som långivere kan investere i låneandeler i samsvar med låneforespørsel, og inngår da en avtale direkte med vedkommende låntaker.

Hvorfor investere via Oblinor?

Du kan oppnå mellom 6 og 12% rente p.a. på investert beløp. Ved å tilføre likviditet bidrar du i tillegg til vekst og verdiskapning. Investering i lån innbefatter alltid risiko for tap. 

Ingen kontoavgift, eller kurtasje på investeringer.

Finansiering etableres med god sikkerhet, og lav sannsynlighet for mislighold.​

Alle lån vi formidler er sikret gjennom pant i eiendom, privat kausjon, selskapsgaranti – eller en kombinasjon av disse.​

Hvordan komme i gang?

Få tilgang til vår tjeneste ved å opprette en bruker. Det er kostnadsfritt, uforpliktende, og tar kun et par minutter.

Oblinor er underlagt lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering og er forpliktet til å gjennomføre kundekontroll.

Her benyttes bl.a BankID AML, Stirse.ai, Proff-forvalt, Experian og andre lovpålagte on-boarding verktøy.

Lånedokumentasjonen er transparent og tilgjengeliggjøres på plattformen ved publisering.

Les igjennom dokumentasjon og betingelsene før signering.

Signér låneavtalen elektronisk ved hjelp av BankID.

Følg utviklingen på «Min side». 

Screeningprosess

Oblinor stiller høye krav til låntakers forespørsel. Lån som blir publisert på plattformen er et resultat av kredittmodellens rammeverk, med fokus på sikkerhet og høy forventet recovery.

Lånedokumentasjonen er transparent, og tilgjengeliggjøres på plattformen etter en grundig risikovurdering, og beregning gjennom vår rentemodell.

Forhold som vurderes

Prosjektets kompleksitet

Regulering/tillatelser

Prosjektregnskap/kalkyler

Beliggenhet

Eier(e), og evt. samarbeidspartner(e)

Referanseprosjekter

Verdivudering(er)

Kreditthistorikk

Fremgangsplan

Forsikring(er)

Erfaring

 

Det kreves at lånt sikres gjennom pant i eiendom, privat kausjon, selskapsgaranti – eller en kombinasjon av disse.​

Sikkerhetsdokumenter oppbevares av sikkerhetsagent.

Kun selskaper med kredittverdig score fra Experian kan publisere en forspørsel.

  • 250 000 til 10 000 000 NOK
  • 3 til 24  måneder.
  • Oblinor formidler amorteringsfrie lån, også kalt bullet-lån (ballonglån). Renter forfaller parallelt med hovedstol på avtalt forfallsdag, og er derfor godt egnet for utviklingsprosjekter, der innfrielse som oftest skjer gjennom salg, ved ferdigstilt prosjekt.

Låneformidling

Folkefinansiering er regulert virksomhet og Oblinor er registrert låneformidler hos det norske Finanstilsynet. Informasjon om Oblinor sine tillatelser finner du her.

Avtaler og vilkår

Vilkår og avtaler er transparente, og er utviklet med henblikk på å ivareta både låntakers og långivers interesser. Alle avtaler og rutiner er utviklet i samarbeid med juridiske eksperter innenfor avtale- og gjeldsrett.

Transaksjoner

Espos håndterer inn – og utbetalinger mellom långiver og låntaker. Informasjon om Espos Norge AS sine tillatelsers finner du her.

Sikkerhet

Sikkerhetsagenten har som hovedoppgave å påta seg rollen som tillitsmann for de lån som blir formidlet. Sikkerhetsagentens formål er å opptre som ihendehaver av sikkerheten(e) som fremgår av låneavtalen, på vegne av långiver(e).

Utforsk mer

Konsept

Vi er ingen bank – i stedet legger vi til rette for at långiver og låntaker kan inngå en avtale direkte, på en sikker og smidig måte.

Finansiering

Oblinor leverer en rask, fleksibel og spesialtilpasset finansieringsløsning til solide eiendomsprosjekter.


Invester

Vi gir deg muligheten til å bygge din egen utlånsportefølje – du bestemmer selv hvor mye du vil investere, og til hvilke prosjekter.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse.

Registrer deg og få tilgang

Oblinor gir deg nå muligheten til å investere i sikrede lån til norske eiendomsselskaper. Få avkastning på kapitalen, samtidig som du med på å skape både vekst og arbeidsplasser i Norge.
 
✔️Forventet årlig rente på 8-12% 
✔️Spre risiko ved å lage en portefølje
✔️Ingen kostnader for deg som investor