Finansiering

Hos oss får du personlig service og oppfølgning under kundeforholdet

Oblinor leverer en rask, fleksibel og spesialtilpasset finansieringsløsning til solide eiendomsprosjekter

Finansiering til små og mellomstore bedrifter

Vi ønsker å optimalisere finansiell utlånsvirksomhet, i samarbeid med aktører som sammen leverer en transparent, sømløs tjeneste, uten kompliserte avgiftsstrukturer og mellomledd. Vi tilrettelegger for at selskaper med finansieringsbehov kobles sammen med investorer, på konkurransedyktige betingelser. 

Finansiering gjennom Oblinor kan kombineres med finansiering fra bank, eller andre finansieringskilder.

Lån inntil

10 000 000 NOK

Løpetid

3 - 24 måneder

Betingelser

Fleksible

Type finansiering

  • Kjøp av tomt, bolig eller næringseiendom
  • Byggelån/byggekreditt for utvikling/renovering
  • Toppfinansiering
  • Mellomfinansiering – kortsiktig finansieringsbehov

Med bedriftslån  kan du sikre økt likviditet, vekst og videre drift.

Brofinansiering er et fleksibelt lånearrangement ment, å gi kortsiktig finansiering til en nærliggende utgangsstrategi, som f.eks refinansiering eller salg.

Brofinansiering fungerer som midlertidig finansiering, til  permanent finansiering er på plass.

Oblinor plattformillustrasjon
Oblinor ikon penger som vokser

Screeningprosess

Oblinor stiller høye krav til låntaker, for å sikre gode lån.

Her er en liste over noen av elementene vi vurderer:

Eier(e), og evt. samarbeidspartner(e)

Prosjektregnskap/kalkyler

Fremgangsplan

Referanseprosjekter

Erfaring

Prosjektets kompleksitet

Verdivudering(er)

Forsikring(er)

Regulering/tillatelser

Beliggenhet

Det kreves at lånt sikres gjennom pant i eiendom, privat kausjon, selskapsgaranti – eller en kombinasjon av disse.​

Sikkerhetsdokumenter oppbevares av sikkerhetsagent.

Kun selskaper med kredittverdig score fra Experian kan publisere en forspørsel.

  • 250 000 til 10 000 000 NOK
  • 3 til 24  måneder.
  • Oblinor formidler amorteringsfrie lån, også kalt bullet-lån (ballonglån). Renter forfaller parallelt med hovedstol på avtalt forfallsdag, og er derfor godt egnet for utviklingsprosjekter, der innfrielse som oftest skjer gjennom salg, ved ferdigstilt prosjekt.

Søknadsprosess

1

Vurdering

Først gjøres en kredittsjekk av selskapet, samt en forenklet vurdering av mottatt forespørsel.​

2

Tilbud

Selskapet mottar et tilbud om publisering av låneforespørselen.​

3

Publisering

Når avtalen er signert, gjøres lånet tilgjengelig på vår plattform, og investorer kan tegne seg i lånet.

Låneformidling

Folkefinansiering er regulert virksomhet og Oblinor er registrert låneformidler hos det norske Finanstilsynet. Informasjon om Oblinor AS sine tillatelser finner du her.

Avtaler og vilkår

Vilkår og avtaler er transparente, og er med henblikk på å ivareta både låntakers og långivers interesser. Alle avtaler og rutiner er utviklet i samarbeid med juridiske eksperter innenfor avtale- og gjeldsrett.

Transaksjoner

Espos Norge AS håndterer inn – og utbetalinger mellom långiver og låntaker. Espos er autorisert og regulert av Finanstilsynet som leverandør av betalingstjenester. Informasjon om Espos Norge AS sine tillatelsers finner du her.

Sikkerhet

Sikkerhetsagenten har som hovedoppgave å påta seg rollen som tillitsmann for de lån som blir formidlet. Sikkerhetsagentens formål er å opptre som innehaver av sikkerheten(e) som fremgår av låneavtalen, på vegne av långiver(e).

Utforsk mer

Konsept

Vi er ingen bank – i stedet legger vi til rette for at långiver og låntaker kan inngå en avtale direkte, på en sikker og smidig måte.

Finansiering

Oblinor leverer en rask, fleksibel og spesialtilpasset finansieringsløsning til solide eiendomsprosjekter.


Invester

Vi gir deg muligheten til å bygge din egen utlånsportefølje – du bestemmer selv hvor mye du vil investere, og til hvilke prosjekter.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse.

Registrer deg og få tilgang

Oblinor gir deg nå muligheten til å investere i sikrede lån til norske eiendomsselskaper. Få avkastning på kapitalen, samtidig som du med på å skape både vekst og arbeidsplasser i Norge.
 
✔️Forventet årlig rente på 8-12% 
✔️Spre risiko ved å lage en portefølje
✔️Ingen kostnader for deg som investor