Donasjon

Utrett mer med det du gir

gieffektivt.no anbefaler givermulighetene som hjelper flest mulig – mest mulig

Oblinor X Gi effektivt

Oblinor samarbeider med gieffektivt.no.

Giverportalen ble startet av Stiftelsen Effekt i 2015, med formål om å gjøre det så enkelt og billig som mulig å donere til de hjelpeorganisasjonene som utnytter sine bidrag mest effektivt.

Screening

Organisasjonene velges ut gjennom en grundig vitenskapelig vurdering basert på den beste dokumentasjonen som er tilgjengelig. For å finne ut hvor stor forskjell hver krone kan gjøre, ser GiveWell på faktorer som antall liv som kan reddes, antall leveår som kan reddes og antall liv som kan forbedres.

Kriterier

Effekten av organisasjonenes arbeid må være vitenskapelig veldokumentert, og det må sannsynliggjøres at effekten av arbeidet kan generaliseres til store populasjoner. Det er særlig helseintervensjoner og pengeoverføringer som lever best opp til dette kriteriet.

Tiltakets kostnadseffektivitet måles i enheter som kostnad per leveår reddet og kostnad per krone i økt årlig inntekt. Kostnadseffektiviteten er generelt sett mye høyere hos organisasjoner som arbeider i utviklingsland enn hos dem som arbeider i høyinntektsland. Derfor anbefaler GiveWell organisasjoner som arbeider i utviklingsland

Organisasjonene må være villige til å oppgi nødvendig informasjon og la seg granske kritisk. Både gode og dårlige resultater, samt potensielle risikoer og muligheter, må belyses. Dersom organisasjonene holder noe tilbake er det vanskelig å vurdere organisasjonen og det er stor grunn til å være skeptisk. GiveWell er også opptatt av å selv være gjennomsiktige. Derfor er alle deres analyser tilgjengelige på deres nettsider.

Oblinor pengetre

Anbefalte organisasjoner

SCI Foundation hjelper myndigheter i Afrika sør for Sahara med å starte og utvikle programmer for behandling av sneglefeber (schistosomiasis) og andre neglisjerte tropesykdommer (NTDer).

Direkte kontantoverføringer i Kenya og Uganda gir fattige husholdninger muligheten til å kjøpe det de selv vet vil hjelpe dem mest.

 Distribuerer impregnerte myggnett i områder med malaria sør for Sahara. Hvert nett kan beskytte to personer mot malaria i over 4 år.

Forebygger mangelsykdommer med vitamin A-tilskudd. Flere metastudier viser at vitamin A-tilskudd kan redusere barnedødelighet. HKI bistår myndigheter i å planlegge og implementere slike prosjekter i flere afrikanske land.

Deler ut malariaforebyggende medisin til barn opp til fem år når det er høysesong for malariasmitte, for å begrense antall sykdomstilfeller. Dette kalles seasonal malaria chemoprevention (SMC).

Gir kontantoverføringer til mødre i Nigeria for å følge opp barnevaksinasjonsprogrammet, som betydelig øker gjennomføringen.

Kontakt

Har du spørmål, kan du kontakte gieffektivt på post@gieffektivt.no

Prøv effektiv donasjon

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse.

Registrer deg og få tilgang

Oblinor gir deg nå muligheten til å investere i sikrede lån til norske eiendomsselskaper. Få avkastning på kapitalen, samtidig som du med på å skape både vekst og arbeidsplasser i Norge.
 
✔️Forventet årlig rente på 8-12% 
✔️Spre risiko ved å lage en portefølje
✔️Ingen kostnader for deg som investor