Persornvernserklæring

Ditt personvern er viktig for oss. I denne erklæringen beskriver vi hvordan Oblinor AS (Oblinor) samler inn og benytter informasjon om deg som bruker eller kunde av våre tjenester, informasjon du har krav på, når det samles inn opplysninger om deg, og hvordan vi beskytter ditt personvern.

Behandlingsansvarlig

Det er til enhver tid sittende daglig leder i Oblinor som er ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer. Et bilde regnes som en personopplysning dersom personer kan gjenkjennes, og lydopptak kan være personopplysninger selv om ingen navn blir nevnt i innspillingen. Biometri slik som fingeravtrykk, irismønster og hodeform (for ansiktsgjenkjenning) er også personopplysninger. 

Videre er dynamiske IP-adresser også definert som personopplysning. Registreringsnummeret på en bil kan være en personopplysning hvis det kan knyttes til en bestemt person, mens ikke hvis det står på en firmabil som benyttes av flere. 

Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. Opplysninger om hva du handler, hvilke butikker du går i, hvilke tv-serier du ser på, hvor du fysisk beveger deg i løpet av en dag og hva du søker etter på nettet er alt sammen eksempler på dette. En av de nyere utfordringene for personvernet er nemlig det at vi legger igjen så mange digitale spor – ofte uten å vite om det eller tenke over det. 

Kilde: Datatilsynet

Hva er behandling av personopplysninger?

Behandling av personopplysninger er for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, bruk, overføring og sletting.

Hvordan innsamler Oblinor personopplysninger?

Vi innsamler ulike opplysninger om deg avhengig av om du besøker våre nettsteder, melder deg på et nyhetsbrev, eller blir kunde av oss.

Hvordan bruker vi personopplysningene dine?

Oblinor behandler personopplysninger i forbindelse med utarbeidelse av tilbud, inngåelse av avtaler og i markedsføringsøyemed. 

I forbindelse med utarbeidelse av lånetilbud innhentes det samtykke fra deg til å behandle opplysninger i forbindelse med kredittvurdering samt innhenting av opplysninger som er relevant for å fastsette risiko og rentenivå for lånetilbudet. 

Ved inngåelse av kundeavtale er vi pålagt å innhente opplysninger for å identifisere deg, samt å gjennomføre kundekontroll. I den forbindelse vil det bli gjennomført søk opp mot PEP- og sanksjonsregister, og det vil bli innhentet en egenerklæring om forhold knyttet til midlenes opphav samt investeringsformål. Disse opplysningene vil utelukkende bli benyttet til å oppfylle Oblinors krav om tiltak mot hvitvasking. 

Når en registrert bruker vil inngå en låneavtale vil personopplysningene hentes direkte fra brukerens profil for å generere låneavtalen. Følgende opplysninger vil derfor være lagret på selskapets server: Navn, adresse, telefonnummer, e-post, eventuelt firmanavn og organisasjonsnummer. 

Ved signering av avtale (både kundeavtale og låneavtale) benyttes BankID og Signicats elektroniske løsning. Du finner mer informasjon om hvordan data behandles av Signicat nedenfor. 

 

Informasjonskaplser

Informasjonskapsler er små filer med tekst som lagres når du besøker en nettside. Disse gjør at nettsiden kan kjenne igjen din nettleser og din bruker. 

Hos oss blir informasjonskapsler brukt til å holde styr på om du er innlogget eller ei, på hvilken måte du er innlogget og for å huske ulike brukerinnstillinger.

Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for «Husk meg» vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.

Hva bruker vi informasjonskapsler til?

Vi benytter informasjonskapsler fra følgende tredjeparter i vårt analyse- og markedsføringsarbeid: 

Google Tag Manager 

Google Tag Manager håndterer sporingskoder og refererer til sporingsoppsett og tracking til tredjepartsløsninger som Universal Analytics (Google Analytics) og brukes til optimalisering av nettsiden og markedsføringstjenester. Alt av sporingskoder kjøres og håndteres via Google Tag Manager. 

Google Analytics 

Dette analyseverktøyet brukes for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på våre nettsider. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om deg som bruker. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Vi lagrer data om bevegelser på nettsiden og visse handlinger som foretas (f.eks. om du benytter et skjema). Alle opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. 

Facebook

Facebook og Linkedin Pixel benyttes for å styre og måle effekt av annonsering i sosiale medier. Ved å spore handlingene brukeren utfører på nettstedet er vi i stand til å forbedre annonsekampanjer, lage smarte målgrupper og drive remarketing. (Facebook pixel benyttes også for Instagram, Messenger, Instant Articles og Audience Network, og bruk av Facebook pixel dekker derfor også disse kanalene). Disse medienes analyseverktøy gir oss tilgang til statistikk der vi bl.a. får vite hvilke sider som er besøkt som følge av en annonsekampanje og hvilke handlinger som er utført (bestilling/kontaktskjema). Denne informasjonen er anonymisert.

Vårt nyhetsbrev

Vi benytter Mailchimp til våre e-postkampanjer (nyhetsbrev og utsendelse av informasjon til våre kunder). Mailchimp har innebygde sporingsløsninger som vi benytter til å analysere suksessraten for de ulike kampanjene ved hjelp av informasjon om antall linkklikk og hvor mange ganger e-posten er åpnet på personnivå. Ved påmelding til våre nyhetsbrev aksepterer man disse vilkårene. Mottakere kan når som helst avmelde seg listen og utsendelser (og sporing) vil umiddelbart opphøre. Les mer om Mailchimps behandling av personopplysninger i deres erklæring. 

Mailchimp privacy statement

Bruk av databehandlere

Oblinor samarbeider kun med anerkjente leverandører. Vi inngår databehandleravtaler med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Vi deler informasjon, som beskrevet i denne personvernerklæringen, med selskaper som leverer tjenester innen oppgjør, juridisk bistand og IT. Databehandleravtalen sørger for at alle våre leverandører følger EUs personvernlovgivning (GDPR). 

Oblinor benytter Hubspot CRM som paraply for de ulike IKT-tjenestene. Her samles all informasjon som innhentes for til analyse og utbedring av kundekommunikasjon og markedsføring. 

Hubspot

Oppgjørsansvarlig for lånene er Espos Norge AS (Espos), og personopplysninger som oversendes som grunnlag for å utføre betalingstransaksjoner mellom investor og prosjekteier er regulert gjennom en Databehandleravtale mellom Oblinor og Espos.

Espos Norge AS

Dine personopplysninger vil aldri selges, kommersialiseres eller brukes på en måte som vil anses som et brudd på gjeldende personvernlovgivning 

Lagring av personopplysninger

Oblinor registrere og lagre opplysninger og dokumenter som er innhentet og utarbeidet i forbindelse med et kundeforhold, i minst fem år etter at kundeforholdet er avsluttet. Følgende opplysninger lagres: Telefonnummer, personnummer, adresse, bankdetaljer, og ID som benyttes i samsvar med hvitvaskingsloven lagres i minimum 5 år. I forbindelse med våre regnskapskrav lagres følgende opplysninger i 10 år: Kontaktinformasjon, personnummer, bankdetaljer og transaksjonshistorie.

Deling av personopplysninger med motpart

I forbindelse med inngåelse av en låneavtale, vil Oblinor dele opplysninger om investorene til prosjekteierne, da det er krav om at partene skal kjenne hverandres identitet. Opplysningene som deles fremgår av låneavtalen, og vil typisk være navn, adresse, telefonnummer, epost, personnummer og lånebeløp.

Oblinor er pliktet til å utlevere opplysninger til myndigheter i tilfeller det er pålagt ved lov.

Endringer i erklæringen​

Oblinor forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Oblinor. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.

Dine rettigheter

Oblinor behandler personopplysninger på en åpen måte.  Hvis Oblinor behandler personopplysninger om deg, har du  på forespørsel rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Oblinor rette opplysningene.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten. For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også dersom vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Som kunde av Oblinor har du krav på å få:

  • Innsyn i dine registrerte opplysninger
  • Korrigerte dine registrerte opplysninger
  • Overførte dine registrerte opplysninger
  • Slettet dine registrerte opplysninger
  • Få innsyn i hvordan vi prosesserer dine opplysninger og sette begrensninger for dette
  • Trekke tilbake dine samtykker så lenge dette ikke er i konflikt med de regulatoriske pliktene Oblinor er pålagt.
 


Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter kan du kontakte oss på post@oblinor.no, eventuelt på telefon 920 52 000.

Klage til myndighetene

Tilsynsmyndigheten for behandling av personopplysninger er Datatilsynet. Les mer og kontakt dem på www.datatilsynet.no

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse.

Registrer deg og få tilgang

Oblinor gir deg nå muligheten til å investere i sikrede lån til norske eiendomsselskaper. Få avkastning på kapitalen, samtidig som du med på å skape både vekst og arbeidsplasser i Norge.
 
✔️Forventet årlig rente på 8-12% 
✔️Spre risiko ved å lage en portefølje
✔️Ingen kostnader for deg som investor