Ny månedsrekord og 700 millioner omsatt!

Oblinor er det nyeste blant de fire folkefinansieringsselskapene som formidler lån til eiendomsprosjekter. Vi publiserte det første lånet da pandemien brøt ut i 2020. I fjor endte selskapet med å formidle lån for rundt 230 millioner kroner. I dag (30.10.23) har vi omsatt lån for over 700 millioner. Holder vi dette tempoet ut året, vil vi mer enn doble omsetningen fra 2022. I oktober alene har vi omsatt lån for nærmere 52 millioner kroner – ny månedsrekord.

Naturlige svigninger

Norge opplever den tøffeste perioden på lenge når det gjelder renter, omløpshastighet for salg av bolig, nye som gamle, og stopp i påbegynning av nye prosjekter. Det er normalt at finansmarkeder, som boligmarkeder, svinger, og for tiden er vi i en slik dal. Vi i Oblinor var glade for å høre planene som den nye byråden for byutvikling, James Lorentzen, presenterte på Insentis-sammenkomsten forrige fredag, sammen med Bård Schumann. Selv om begge var enige om at markedet har sine utfordringer, var James klar på hvilken retning som skulle tas for å løse byens utfordringer.
IMG_0326

I henhold til det nye byrådets retningslinjer, vil det bli gjort flere endringer, dette innebærer:

 – Opptil 40 prosent av leilighetene i hvert prosjekt kan være mellom 30 til 50 kvadratmeter, mens minst 30 prosent skal overgå 80 kvadratmeter i størrelse.
 – Leilighetsnormen vil kun bli anvendt i visse områder som St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka, og Sagene, mens den vil ikke bli benyttet i resten av byen.
 – Det nye byrådet bekrefter også en ambisjon om å regulere minst 3.000 boliger årlig.

Bedre føre vàr enn etter snar

I Oblinor har vi tatt høyde for slike svingninger fra det første lånet til nå, og vi mener at våre lån skal tåle dette. Hva mener vi med det? Vi mener at vi har tilstrekkelig sikkerhet i tilfelle lånene ikke går som forventet.

Vi ser en økning i antallet låntakere som trenger mer tid enn antatt for sine lån/prosjekter. Markedet er utfordrende for øyeblikket, og for å bistå låntaker med mer tid til sitt prosjekt, og for å manøvrere selskapet under roligere forhold, er det viktig at lånetiden forlenges for å unngå tvangsinndrivelse. Selv om beslutningen selvfølgelig er valgfri, bør det bemerkes at dersom flertallet avslår en forlengelse, vil det påvirke både låntaker og långiver negativt.

Folkefinansiering av lån er et relativt nytt investeringsalternativ som tilbyr høyere avkastningspotensial sammenlignet med tradisjonelle obligasjonslån. Men med høyere avkastning følger også høyere risiko. Derfor er det essensielt å forstå de ulike risikoelementene før man investerer.

Hos Oblinor tilrettelegger vi lån med eiendom som sikkerhet. Dette begrenser potensielle tap for långivere hvis prosjektene ikke går som forventet. Vi vurderer nøye lånets størrelse i forhold til verdien av den pantsatte eiendommen (Loan-to-Value / LTV). Andre aspekter i vår risikovurdering inkluderer låntakers historikk, eiendommens beliggenhet, grad av forhåndssalg og kvaliteten på leietakere.

Vi utpeker alltid en sikkerhetsagent som håndterer långivernes interesser ved mislighold. Denne agenten har mandat til å iverksette inndrivelsesprosesser ved mislighold, og dette gir långiverne en ekstra sikkerhet.

Oblinors mål er å tilby en tjeneste som er fordelaktig for både långivere og låntakere. Vi sikrer at alle lån gjennomgår en grundig vurderingsprosess, og vi streber etter å minimere risikoen for alle involverte parter.

Nye ansatte

Vi har nylig ansatt fire nye medarbeidere, og i dag består teamet vårt av ni personer. Vi har forsterket kompetansen både på utviklersiden i selskapet vårt, samt innen kreditt og backoffice-arbeid. Dette er for å sikre at vi kan håndtere økt etterspørsel og trykk i den kommende tiden.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse.

Registrer deg og få tilgang

Oblinor gir deg nå muligheten til å investere i sikrede lån til norske eiendomsselskaper. Få avkastning på kapitalen, samtidig som du med på å skape både vekst og arbeidsplasser i Norge.
 
✔️Forventet årlig rente på 8-12% 
✔️Spre risiko ved å lage en portefølje
✔️Ingen kostnader for deg som investor