Folkefinansiering av eiendomslån

Her får du muligheten til å bygge en portefølje av sikrede lån

Långiver

Låntaker

Aktuelle lån​

Trygt og enkelt med BankID

Når du identifiserer deg eller signerer en avtale hos oss benyttes BankID.

Totalt utlån

80 550 000 NOK

Gj.snittlig rente p.a.

8.8 %

Antall lån

33

Mislighold

0.00 %

Ditt finansielle utlånsverktøy

Hvorfor investere via Oblinor?

Sikkerhet

Alle lån vi formidler er sikret gjennom pant i eiendom, privat kausjon, selskapsgaranti – eller en kombinasjon av disse.​

Kvalitet

Vi samarbeider kun med profesjonelle aktører for å sikre kvalitet i alle ledd, og en sømløs tjeneste for deg som kunde.

Uavhengig

Oblinor er registrert garanti- og låneformidler hos Finanstilsynet, og vil aldri være part av låneavtalen.

Full kontroll

På Oblinors plattform får du raskt og enkelt full oversikt over alle aktuelle, løpende og avsluttede lån med tilhørende rapporter.

Transparent

Vi legger til rette for å gi deg best mulig innsyn i lånene som formidles, og risikoen din investering innehar.

Personlig service

Trenger du veiledning, eller har du spørsmål? Din kontaktperson hos Oblinor hjelper deg gjerne.

Samarbeidspartnere

Crowdfunding​

Crowdfunding som aktivaklasse, springer ut fra konseptet delingsøkonomi. Dette er en modell der regulatoriske endringer og teknologi, utfordrer markedet bank og finans. Crowdfunding dekker et finansieringsgap, som plattformens brukerorienterte forretningsmodell dekker gjennom åpenhet av informasjon, spesialtilpassede transaksjonssystemer, og transparente investeringsprosjekter.

De lån som er formidlet via plattformen er et resultat av kredittmodellens rammeverk, med fokus på sikkerhet og høy forventet recovery.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse.

Registrer deg og få tilgang

Oblinor gir deg nå muligheten til å investere i sikrede lån til norske eiendomsselskaper. Få avkastning på kapitalen, samtidig som du med på å skape både vekst og arbeidsplasser i Norge.
 
✔️Forventet årlig rente på 8-12% 
✔️Spre risiko ved å lage en portefølje
✔️Ingen kostnader for deg som investor