crowdlending

Oblinor er en digital plattform for utlånsvirksomhet

Vi er ingen bank – i stedet legger vi til rette for at långivere og låntakere kan inngå avtaler direkte, på en sikker og smidig måte

Pantesikrede obligasjonslån

Tjenesten er designet for å optimalisere finansiell utlånsvirksomhet, utarbeidet i samarbeid med aktører som sammen leverer en transparent, solid og sømløs tjeneste, uten kompliserte avgiftsstrukturer og mellomledd.

Folkefinansiering er regulert virksomhet og Oblinor er registrert låneformidler hos det norske Finanstilsynet. Informasjon om Oblinors tillatelser finner du her

Totalt utlån

231 450 000 NOK

Gj.snittlig rente p.a.

9.43 %

Antall lån

95

Oblinor ikon gresk tempel med penger

Delingsøkonomi

Delingsøkonomi er et samlebegrep på forretningsmodeller der privatpersoner og bedrifter, selger tjenester eller leier ut eiendeler formidlet gjennom digitale plattformer.

 

Crowdfunding

Crowdfunding er en gren av delingsøkonomien, og en betegnelse på finansiering av et prosjekt, nye ideer, eller veldedige formål, der et større antall investorer kollektivt investerer med små eller store summer.

Oblinor pengetre
Oblinor ikon penger som vokser

Finansiell og ikke-finansiell folkefinansiering

Lånebasert crowdfunding er den største og raskest voksende delen av folkefinansiering, eller peer-­to­-peer lending (P2P) som det også kalles.

Folkemassen (långiveren) låner ut midler til foretak eller privatperson (låntaker).

I hovedsak kan crowdlending deles inn i to underkategorier:


* P2B; Crowdlending mot bedrift (ofte eiendomsutvikling)

* P2P; Crowdlending mot privatpersjon (ofte forbrukslån)

P2B var i 2020 ca 40 X volumet av P2P.

Aksjebasert crowdfunding er i hovedsak rettet mot emisjoner av små og mellomtore bedrifter. Historisk (USA/England) er denne type investering befattet med særdeles høy risiko for investor.

Folkemassen innbetaler et beløp mot eierskap i et foretak i form av unoterte aksjer.

Ikke-finansiell folkefinansiering:

Donasjonsbasert crowdfunding er i hovedsak rettet mot innsamlingsaksjoner for å støtte veldedige formål, gjerne uten noen motytelse.

Ikke-finansiell folkefinansiering:

Belønningsbasert crowdfunding er en måte å finansiere utvikling av nye produkter, som ved en vellykket kampanje har mottatt nok forhåndsbestillinger, fra en gruppe bidragsytere, til å produsere varen/tjenesten.

Crowdlending

Oblinor tilbyr crowdlending til små og mellomstore bedrifter, fortrinnsvis eiendomsselskaper innen bolig og næring. Modellen bygger på fri informasjonsflyt, kostnadseffektive transaksjonssystemer, og transparente investeringsprosjekter.

De lån som er formidlet via plattformen er et resultat av en grundig prosjektgjennomggang, kredittmodellens rammeverk, med fokus på sikkerhet og høy forventet recovery.

Oblinor oppgraderingsikon
Oblinor konsesjon ikon

Konsesjon

Oblinor AS eier og driver nettstedet www.oblinor.no. Crowdfunding er regulert virksomhet og Oblinor er registrert låneformidler hos det norske Finanstilsynet.

Informasjon om Oblinors tillatelser finner du her.

Oblinor er medlem av Norsk Crowdfunding Forening.

Donasjon

Oblinor samarbeider med gieffektivt

Plattform (PaaS)

Plattformen gir bedrifter som er registrert som låntakere mulighet til å publisere forespørsel om lån til sitt prosjekt på plattformen. Fysiske og juridiske personer som har registrert seg på plattformen som långivere kan tegne seg for lån i samsvar med låneforespørsel publisert på plattformen, og inngår da en avtale direkte med vedkommende låntaker.

Oblinor plattformillustrasjon

Styret og ledelse

Kristian G. Løkken
Daglig leder

Kristian er daglig leder, hovedaksjonær og gründer av Oblinor. Han har utdannelse (økonomi og ledelse) fra Handelshøyskolen BI i Oslo, og erfaring fra startups av selskaper innen finans (Meso Capital Markets AS) og fornybar energi (Croatia Ren AS).

Bam Kadayat
Web-utvikler
Kjetil Wikestad
Web-utvikler
Kristoffer
Olberg
Styremedlem

Kristoffer har utdannelse (økonomi og administrasjon) fra Høyskolen i Oslo, og er til daglig kundelogistikkansvarlig i Coca-Cola Norge.

Pål Vincent Pedersen
Styrets leder

Pål er utdannet revisor fra Handelshøyskolen BI og han har en Bachelorgrad i finans fra Norges Handelshøyskole.  Pål er autorisert regnskapsfører, daglig leder og eier av Frogner Regnskapskontor AS..

Claire Alfonso
Styremedlem

Claire er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har over 10 års erfaring som praktiserende advokat.

Utforsk mer

Konsept

Vi er ingen bank – i stedet legger vi til rette for at långiver og låntaker kan inngå en avtale direkte, på en sikker og smidig måte.

Finansiering

Oblinor leverer en rask, fleksibel og spesialtilpasset finansieringsløsning til solide eiendomsprosjekter.


Invester

Vi gir deg muligheten til å bygge din egen utlånsportefølje – du bestemmer selv hvor mye du vil investere, og til hvilke prosjekter.

Vi bruker cookies for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse.

Registrer deg og få tilgang

Oblinor gir deg nå muligheten til å investere i sikrede lån til norske eiendomsselskaper. Få avkastning på kapitalen, samtidig som du med på å skape både vekst og arbeidsplasser i Norge.
 
✔️Forventet årlig rente på 8-12% 
✔️Spre risiko ved å lage en portefølje
✔️Ingen kostnader for deg som investor